Regjeringsskifte

Den begynte å dryppe, min kran, her en gang.
Og det tok jeg som tegn på ustoppelig trang.
Det var trangen til rennende rent og klart vann.
Det var trangen til kjærlighet gjørende sann.

Så jeg satte meg ned og jeg skrev noen dikt.
Jeg får føle Guds kjærlighet når jeg gjør slikt.
Og så vred jeg litt rundt på den kran som var lekk.
Og et ubehag hjemme hos meg var gått vekk.