Rede være

Jeg går opp i min seng og vil falle til ro.
Der vil jeg sovne fort og fornøyd, vil jeg tro.
Men det er ikke slik det går, akkurat nå.
For det er en del ting som jeg må tenke på.

Den var ikke i orden, den dagen som var.
Til å legge seg kroppen er slett ikke klar.
Det er som om jeg ligger og er litt på vakt.
Da vil deilig natt ikke ta meg i sin akt.