Reparasjonen

Nå har den gått i stykker som lenge var fin.
Nå må den repareres, min datamaskin.
Må jeg selv ved det arbeid bli gjort god som ny.
Må en morgen ved arbeidet ferdigstilt gry.

Må det vise seg at den er oppdatert feil!
Selv en datamaskin har å være et speil.
Og må reparasjonen det vise at jeg
setter pris på at Gud holder orden på meg.