Misjon

Jeg er veldig begeistret for et blankt papir.
For ved penn og ved pensel et kunstverk det blir.
Og jeg takker arbeideren som arket frir.
Et vidunderlig utgangspunkt er hva han gir.

Og jeg tenker at sånn bør en hver være grei
og se til at sin neste får start på sin vei.
For om alle var slik ville verden vært fin.
Og en drue helt sikkert bli frisk og fin vin.