Piken

Jeg er mann. Og hver gang jeg en pike får se
må jeg trøste og bære og smile og le.
For hun er i mitt indre. Hun kjenner meg vel.
Men hun er ikke trengende når ideell.

Så når jeg ser en pike må jeg være mann
og rent faktisk bevise at frykten er sann.
Det å være en pike, det vet jeg alt om.
For hun er i mitt indre. Dit hen Piken kom.