Mor Maria

Mor Maria var frisk og pigg som Moder Jord.
For hun unnfanget Jesus kûn ved Herrens ord.
Og da hun hadde båret fram Jesus, sin sønn,
var Han hennes og verdens befriende bønn.

Mor Maria er Piken en hver mann skal ha
i sitt indre som henne som Gud vennlig ga.
Hun er lystig og artig og egen og fri.
Og ved henne er hodet ei kûn teori.