Anstendighet

Har han smak er en mann ikke verdt noen ting.
Han vil dåre når han som en smak går omkring.
Det er mening i at en mann synes i dress.
Lik de andre kan han være noe til tess.

Er det straffbart å dømme en mann som har smak
kan en mann ikke egentlig være så rak.
Da er dressen blitt antrekk en mistrives i.
Da er ting snudd på hodet, er hva det vil si.