Det under jorden

Det er slett ingen klemme å havne i, det
å bli observert hjemme om du er et tre.
Men det tør være klart at en er litt på vakt.
For det smerter om rot opp i dagen blir lagt.

Så du ser, du får skue min frukt og mitt løv.
Om det ikke er nok er du virkelig sløv.
Tenker du veldig hardt på å gjøre meg sann
får du være forstandig og gi lys og vann.