Syn

Jeg blir glad får jeg kose meg med en banan.
Ikke det at jeg er som en slags bavian.
Det er heller det at jeg det slett ikke er!
For jeg elsker å skue at veksten er kjær.

Og det hadde vært fint om takknemlig som meg
alle andre var når de fikk blidgjøre seg.
For det er jo et ønske at blid blir en hver
som er gjenstand for det som banantreet er.