Maria Magdalena

Som Maria velsignelse Vår Herre ga
som selvstendig og hellig og herre å ha
skal en dame barmhjertig gi mannen sin pris
når det klart demonstreres et underfullt vis.

Ved en støtte å være, et tårn for en stad,
kan en kvinne alene en mann gjøre glad.
Og Maria fra Magdala viste sin prakt
ved å salve Vår Herre og ta Ham i akt.