Lyset

Det er virkelig artig at lyset er gått!
Det gikk nettopp, da strømmen ble kuttet av, brått.
Det er artig, fordi jeg på eie blir var.
Det er ikke mitt eget. Den saken er klar.

Det kan være bekvemt å ha det i sin makt,
slå det av og på selv, og prestere forakt.
Men ved Kristus det er. Og Han kan slå det av.
Og da blir det uhyggelig som i en grav.