Gullet

Der er ingen så ensom som den som er full
av vidunderlig renset og skinnende gull.
Og der er ingen Gud er mer tydelig nær
enn den Gud av den grunn er i sær glad og kjær.

For de mange vil kreve av Gud en slags tekt
da en ei er i stand til å være perfekt.
På det vis vil man enes. Og den blir støtt ut
som ei har noe ønske om pussende klut.