En blomst tenker

Nå som vinteren viser fram sin første snø
er min tanke min kjærlighets modige frø,
så alene og nakent og sårbart og vart.
Nå får det hele vinterens virke erfart.

Selv vil jeg gå til grunne. Jeg preges alt nå.
Men det frø skal til våren sin skikkelse få.
Må det vinteren gjennom bli kraftig og klart.
Må min bønn om rettferdighet slik bli besvart.