Eksemplarisk å være

Det å være som andre er så typisk meg!
For de vil alle sammen jo kûn klare seg.
Og jeg klarer meg om jeg som drue blir vin.
Og jeg klarer meg er min samvittighet fin.

Der er noen som mener de klarer seg i
en omstendighet gitt uten noe å bli.
De er ikke de andre. De andre er så
at de ikke en unnskyldning mektig må få!